DEZINFEKCIA

Viac informácií

DEZINSEKCIA

Viac informácií

DERATIZÁCIA

Viac informácií
  • Istotu, že dosiahneme hlavný cieľ nám dáva prax, potrebná kvalifikácia a sústavné vzdelávanie sa v odbore.
  • Našim hlavným cieľom je spokojnosť zákazníkov a vybudovanie takých vzájomných vzťahov, aby sa mohli pri riešení svojich problémov v oblasti deratizácie, dezinsekcie a dezinfekcie s dôverou obrátiť na našu firmu.
  • Stále investovanie do rozvoja firmy uprednostňujeme pred vlastným ziskom.
  • Ekonomicky sa snažíme vykonávať služby v primeraných cenách, najkvalitnejšími schválenými prípravkami vhodnými do vašich priestorov s ohľadom na životné prostredie v zmysle predpisov HACCP.
  • K našim zákazníkom sa správame slušne, diskrétne a snažíme sa im poskytnúť najlepšie služby.
  • Touto metódou, ktorú presadzujeme pri zabezpečení služieb, je trvalé zlepšovanie služieb.
  • Podľa systému riadenia organizácie ISO 90001:2008, čo je objektívny dôkaz, že služby našej firmy sa chcú zaradiť medzi popredné služby tohto zamerania.
  • O vaše návrhy a pripomienky, ktoré prispievajú k skvalitňovaniu našich služieb, máme vždy záujem.
  • Len od vás záleží, či chcete využiť naše kvalitné a odborné služby.