Dezinfekcia

Je súbor opatrení k likvidácii choroboplodných zárodkov a nežiaducich mikroorganizmov. Vykonáva sa pomocou chemických alebo kombinovaných postupov, ktoré  majú za cieľ prerušiť cestu nákazy od zdroja k vnímanému jedincovi. Používame technológie, ktoré sú čo najšetrnejšie k životnému prostrediu a majetku objednávateľa. Podľa druhu objektu, choroboplodných zárodkov a nežiaducich organizmov určíme technologický postup a druh prípravku, aby bol dezinfekčný zásah čo najúčinnejší.

Kontaktujte nás

  • Mobil:   0911 412 552
  • Mobil:   0910 412 060
Dezinfekcia

Likvidácia choroboplodných zárodkov a nežiaducich mikroorganizmov.

Dezinsekcia

Ničenie a regulácia epidemiologicky závadného a obťažujúceho hmyzu.

Deratizácia

Regulácia hospodársky a hygienicky závadných hlodavcov.