Deratizácia

Je súbor opatrení na reguláciu hospodársky a hygienicky závadných hlodavcov. Vykonáva sa preventívne alebo represívne z dôvodu zabránenia prenášania infekčných ochorení a predchádzaniu spôsobenia materiálnych škôd. Na deratizáciu sa používame pitné alebo požerové nástrahy, dymovnice a odchytové pasce.

Načastejšie vyskytujúce sa hlodavce v našich klimatických podmienkach sú:

Myš domová (Mus musculus)

Je to cicavec, dospieva za 2 mesiace, do roka vrhá 4 – 6 krát po 6 – 9 mladých. Živý sa prevažne rastlinnou potravou, najmä semenami. Najväčšiu aktivitu má v noci.

Potkan hnedý (Rattus norvegicus)

Je to hlodavec z čeľade myšovitých. Žije v cca 200 členných kolóniách s hierarchickým usporiadaním. Samička vrhá 3 – 5 krát do roka po 4 – 10 mladých. Dožívajú sa cca 2 roky. Je to všežravec a aktivitu má hlavne v noci. Vyskytuje sa v blízkosti chovov domácich zvierat, vody, v kanáloch, na smetiskách, v skladoch, pivniciach – v blízkosti potravy.

Hraboš poľný (Microtus arvalis)

Je to hryzec. Má vysokú rozmnožovaciu schopnosť. Samička máva 7 krát do roka 3 – 15 mladých. Prenáša viac ako 20 druhov ochorení. Žije na poliach, v záhradkách, kde spôsobuje škody na nadzemných častiach a koreňoch rastlín. Žijú v norách ktoré sa snažia zamaskovať. Okrem chemickej a mechanickej deratizácie má aj prirodzených nepriateľov (jastrab, sokol, sova, lasica, líška, mačka domáca,…). Pri premnožení sa do nôr ukladajú mäkké alebo granulované nástrahy, prípadne dymovnice.

Kontaktujte nás

  • Mobil:   0911 412 552
  • Mobil:   0910 412 060
Dezinfekcia

Likvidácia choroboplodných zárodkov a nežiaducich mikroorganizmov.

Dezinsekcia

Ničenie a regulácia epidemiologicky závadného a obťažujúceho hmyzu.

Deratizácia

Regulácia hospodársky a hygienicky závadných hlodavcov.